Mens in Gods Naam
Mens in Gods Naam

Mens in Gods Naam

Het begon met een balletje dat werd opgegooid door een collega. Een collega die droomde over een Nederlandse vertaling van een in Engeland geliefd lied, geschreven door Daniel L. Schutte: ‘Here I am, Lord‘. Omdat het lang geleden was dat ik iets hertaald/gedicht had, leek het mij aardig om mijn hersenen daar eens mee te pijnigen. Tussen werkdagen en alle coronahectiek van het gezinsleven door begon zich wat te vormen, er begon iets te rijpen.

Te midden van diverse vertalingen die werden aangedragen geef ik hieronder mijn ‘herdichting‘. Ik heb de oorspronkelijke beelden losgelaten, omdat die nogal beklemmend aanvoelden. Het zijn drie coupletten over de drie personen van de Drieënheid geworden; de Vader, de Zoon en de Geest. Het geheel is gebaseerd op passages uit Genesis 1, Johannes 1 en Handelingen 2.

Als nieuwe titel houd ik voorlopig ‘Mens in Gods Naam’ aan. Geïnspireerd door God zélf, die zich bekendmaakt als Ik ben en Ik zal zijn, mogen wij als mensen op weg gaan. Dat heb ik onder woorden proberen te brengen, geholpen door de prachtige tekst en melodie die aangereikt werden. Wellicht dat ik er de komende tijd nog het een en ander aan ga verfijnen. Maar voorlopig is mijn ‘scheppingswerk’ klaar, rust ik uit…en denk ik dat het goed is.

I, The Lord Of Sea And Sky,
I Have Heard My People Cry.
All Who Dwell In Dark And Sin,
My Hand Will Save.
I Who Made The Stars Of Night,
I Will Make Their Darkness Bright.
Who Will Bear My Light To Them?
Whom Shall I Send?
Here I Am Lord, Is It I, Lord?
I Have Heard You Calling In The Night.
I Will Go Lord, If You Lead Me.
I Will Hold Your People In My Heart.

I, The Lord Of Snow And Rain,
I Have Borne My People’s Pain.
I Have Wept For Love Of Them,
They Turn Away.
I Will Break Their Hearts Of Stone,
Give Them Hearts For Love Alone.
I Will Speak My Word To Them
Whom Shall I Send?
Here I Am Lord, Is It I, Lord?
I Have Heard You Calling In The Night.
I Will Go Lord, If You Lead Me.
I Will Hold Your People In My Heart.

I, The Lord Of Wind And Flame
I Will Tend The Poor And Lame.
I Will Set A Feast For Them,
My Hand Will Save
Finest Bread I Will Provide,
Till Their Hearts Be Satisfied.
I Will Give My Life To Them,
Whom Shall I Send?
Here I Am Lord, Is It I, Lord?
I Have Heard You Calling In The Night.
I Will Go Lord, If You Lead Me.
I Will Hold Your People In My Heart.

Ik de God die alles schiep
mensen zelf tot leven riep
Als het aardedonker is,
zend Ik mijn licht.
‘k Zie mensen op zoek naar mij,
vast in duisternis, onvrij.
Wie ontfermt zich over hen?
Wie draagt mijn Naam?
Hier ben ik, Heer. Roept U mij, Heer?
Is het Uw stem die in stilte spreekt?
Ik zal zijn, Heer, Uw stem volgend,
in uw Naam mens onder mensen zijn.

Ik, het Woord van het begin,
mijn stem gaf het leven zin.
Ik die mens geworden ben,
werd niet herkend.
Ik die zelf onzichtbaar scheen,
kwam dichtbij, kijk om je heen:
Wie is medemens als Ik?
Wie draagt mijn Naam?
Hier ben ik, Heer. Roept U mij, Heer?
Is het Uw stem die in stilte spreekt?
Ik zal zijn, Heer, Uw stem volgend,
in uw Naam mens onder mensen zijn.

Ik, die over water zweef
adem aan het leven geef.
Als het leven je verlamt,
dan draag ik jou.
Ik zie mensen heel alleen
‘k Zie ze door hun muren heen.
Wie brengt hen weer bij elkaar?
Wie draagt mijn Naam?
Hier ben ik, Heer. Roept U mij, Heer?
Is het Uw stem die in stilte spreekt?
Ik zal zijn, Heer, Uw stem volgend,
in uw Naam mens onder mensen zijn.

4 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *