Liedteksten
Liedteksten

Dag en nacht

Ik zat deze week toevallig in wat oude aantekeningen te speuren en kwam daar twee vertalingen/hertalingen tegen van liederen die ik al een tijd geleden geschreven had, maar die ik verder nooit ergens gedeeld had. Één daarvan deel ik nu, de andere volgt ergens de komende weken na wat verdere verfijning.

De mensen van voorbij

Tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden in veel gemeenten de mensen herdacht die in het afgelopen jaar overleden zijn. Een bijzonder en vaak ook emotioneel moment. Een dienst waarin ook juist een boodschap van hoop mag klinken. In het voorbereiden van zo’n dienst kwam ik een prachtig gedicht tegen van Hanna Lam: “De mensen van voorbij”.

Lees meer…“De mensen van voorbij”

Hertaling/vertaling

Voor een dienst op 21 juni 2015 schreef ik een nieuwe vertaling van de Engelse hymne ‘Eternal Father, Strong to Save’.

Één van de lezingen in de dienst was uit Markus 4:35-41, het verhaal van de storm op het meer. De oorspronkelijke Engelse tekst en de Nederlandse vertaling die onder andere is opgenomen als Gezang 467 in het Liedboek voor de Kerken zijn te vinden op Wikipedia.

1. Almachtig Vader, door Uw kracht,
heeft U de zee tot rust gebracht.
En zelfs de oceaan zo diep,
blijft in de grenzen die U schiep.
Wij bidden Heer gaat U toch mee,
met hen die zijn in nood op zee.

2. Het water dat bleek veel te zwak
toen Jezus stem de storm doorbrak.
Hij die de zee met voeten treedt
geen storm die Hem ontwaken deed
Als leerlingen Heer bidden wij
Spreek in de storm wees ons nabij.

3. Gods Geest die aan ons leven geeft
de Geest die over waat’ren zweeft.
De chaos is voorgoed voorbij
door vrede keerde U het tij.
O Geest, verlicht dan ons verstand
vervul ons hart, vernieuw dit land!

4. Drieënig God die liefde zijt,
en vol van macht en majesteit.
Bescherm ons als er noodweer dreigt
en ’t water tot de lippen stijgt.
Dan stijgt ons loflied naar omhoog
tot ver voorbij de regenboog!