Liedteksten
Liedteksten

Mens in Gods Naam

Het begon met een balletje dat werd opgegooid door een collega. Een collega die droomde over een Nederlandse vertaling van een in Engeland geliefd lied, geschreven door Daniel L. Schutte: ‘Here I am, Lord‘. Omdat …

Kyrië

Mijn eerste blogpost in tijden weer. Volgens mij kun je ook goede voornemens inzetten halverwege het jaar. Ik ga proberen om iets regelmatiger hier iets te delen. Al een hele tijd geleden ontwikkelde in mijn …

De mensen van voorbij

Tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden in veel gemeenten de mensen herdacht die in het afgelopen jaar overleden zijn. Een bijzonder en vaak ook emotioneel moment. Een dienst waarin ook juist een boodschap van hoop mag klinken. In het voorbereiden van zo’n dienst kwam ik een prachtig gedicht tegen van Hanna Lam: “De mensen van voorbij”.

Lees meer…“De mensen van voorbij”

Hertaling/vertaling

Voor een dienst op 21 juni 2015 schreef ik een nieuwe vertaling van de Engelse hymne ‘Eternal Father, Strong to Save’.

Één van de lezingen in de dienst was uit Markus 4:35-41, het verhaal van de storm op het meer. De oorspronkelijke Engelse tekst en de Nederlandse vertaling die onder andere is opgenomen als Gezang 467 in het Liedboek voor de Kerken zijn te vinden op Wikipedia.

1. Almachtig Vader, door Uw kracht,
heeft U de zee tot rust gebracht.
En zelfs de oceaan zo diep,
blijft in de grenzen die U schiep.
Wij bidden Heer gaat U toch mee,
met hen die zijn in nood op zee.

2. Het water dat bleek veel te zwak
toen Jezus stem de storm doorbrak.
Hij die de zee met voeten treedt
geen storm die Hem ontwaken deed
Als leerlingen Heer bidden wij
Spreek in de storm wees ons nabij.

3. Gods Geest die aan ons leven geeft
de Geest die over waat’ren zweeft.
De chaos is voorgoed voorbij
door vrede keerde U het tij.
O Geest, verlicht dan ons verstand
vervul ons hart, vernieuw dit land!

4. Drieënig God die liefde zijt,
en vol van macht en majesteit.
Bescherm ons als er noodweer dreigt
en ’t water tot de lippen stijgt.
Dan stijgt ons loflied naar omhoog
tot ver voorbij de regenboog!